وبسایت مطالعه هم‌گروهی چشم کودکان شاهرود

وبسایت مطالعه هم‌گروهی چشم کودکان شاهرود به درخواست مرکز تخصصی و فوق تخصصی چشم‌پزشکی نور برای معرفی خدمات این مرکز در طی فاز سوم پروژه طراحی و توسعه یافت. کاربران با ورود به این وبسایت می‌توانند از آخرین اخبار و روندهای اجرای مطالعه آگاه شوند. همچنین اطلاع از سایر موارد نظیر نوبت‌ذهی یا آگاهی از وضعیت معاینات در بخش‌های مختلف سایت پیاده‌سازی شده است. همچنین ذکز این نکته حائر اهمیت است که این وبسایت در دو زبان مختلف فارسی و انگلیسی توسعه یافته است.