وب اپلیکیشن نظارت بر سلامت کارکنان

وب اپلیکیشن نظارت بر سلامت کارکنان همکاری مجددی با دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بود. این وب اپلیکیشن به سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه و برای نظارت و بررسی سلامت کارکنان این معاونت توسعه یافت. به این ترتیب کارکنان با نام کاربری و کلمه عبور مشخص شده وارد اپلیکیشن می شوند و متناسب با حوزه مخصوصی که میخواهند نتایج خود را مشاهده کنند، روی آیکون مربوطه کلیک میکنند. پس از این صفحه نتایج کاربر به همراه توصیه هایی برای بهبود یا حفظ شرایط او نمایش داده میشود. کاربر همچنین میتواند وضعیت خود را در سایر کارکنان یا در حوزه جنس یا کاری مربوط به خود فیلتر کند تا به این ترتیب نتایج صرفا برای افراد مشابه یک گروه فیلتر شود.