داشبورد ذائقه‌سنجی وب فارسی

داشبورد ذائقه سنجی وب فارسی با همکاری استادان دانشگاه تربیت مدرس و به سفارش این بزرگواران طراحی و توسعه یافت. این داشبورد با بررسی محتوای اینترنت، تمام نظرات موجود درباره‌ی کالاهای از پیش انتخاب شده را از سطح وب جمع‌آوری میکرد. سپس با مصورسازی و انجام آنالیزهای آماری یک دورنمای قابل فهم را به کاربر ارائه میداد. کاربران این سامانه میتوانستند با بررسی نمودار ابرکلمات، بیشترین کلمات مثبت و منفی استفاده شده درباره کالای انتخابی خود را مشاهده کنند. همچنین جدول نظرات و نمودارهای روند مثبت و منفی تصویر کلی را از دیدگاه‌های مردم نشان میدادند. این سامانه ابتدا در مقیاس بزرگ شروع به کار کرد تا در ادامه با کمک هوش مصنوعی و مدل‌های یادگیری ماشین بهبود یافته و تجربه مناسبی را برای کاربر فراهم کند.