پرتال مدیریتی IVSS

پرتال مدیریتی IVSS با هدف مانیتورینگ کوهورت واکسن‌های کرونا به سفارش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود طراحی و توسعه یافت. این پرتال به کمک داده‌هایی که از ثبت عوارض واکسن‌های کرونا به دست آمده بود، نمودارهای مختلف آماری و تحلیلی رو در بخش‌های مختلف پیاده‌سازی کرد. این نمودارها، تعداد کاربران و عوارض واکسن‌های آن‌ها را به صورت زنده و آنلاین دریافت میکرد و متناسب با داده‌های جدید در لحظه‌، نتایج به روز شده را نمایش میداد.

این پرتال شامل بخش‌های مختلف جهت مشاهده‌ی عوارض واکسن و بررسی آماری نتایج به دست آمده مانند میزان بروز و تحلیل رگرسیون کاکس است که در تصاویر زیر نمونه‌ای از نتایج پیاده‌سازی شده، مشخص است. هرچند که به علت شخصی بودن نتایج، اطلاعات نمودارها در عکس مخدوش شده است.